STARTSIDA    Vad är MING?    Instrument    Kurser & handledning   Teambuilding för företag   Musikhavet    Kontakt    Aktuellt    Bildgalleri    Hur upplevs MING?   Webb - shop

 

MING - VAD ÄR DET?

                                                                               

MING betyder Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp.

En av grundtankarna till denna metodik är att man skall kunna börja spela med enkla medel och lyckas med det.

Genom ett litet arbete når man ett stort resultat.

 

Med denna musikmetodik kan du lätt aktivera många barn samtidigt i sångsamlingarna på förskolan. Man börjar alltid med att sjunga en hälsnings-sång och sedan följer en namnsång, där handdockan "Skrutten" kanske kommer fram och hälsar. Samlingen består sedan av pulsövningar, rörelsesånger, ljudsånger, orkesterspel, bygga melodier på entonsflöjterna och klangplattorna, spel på bygelgitarrer och minibas mm. Och till sist avslutar man med en slutasång.

Barn i alla åldrar klarar av att vara med och musicera. Medan de allra yngsta barnen undersöker instrumenten och prövar sig fram så spelar de äldre barnen tex "Varm korv boogie" helt själva på bygelgitarrerna och mini basen efter färgkodning.

 

MING -metodiken innefattar musikens fem områden:

- att spela

- att sjunga

- att lyssna

- att röra på kroppen

- att ha teori

 

Metodikens tre huvudområden är:

1) Ljud

          2) Rytm / Puls

   3) Toner

 

MING-metodiken stimulerar också utvecklingen av barnets:

- sociala samspel

- grov- och finmotorik

- samarbetsförmåga

- gehör

- öga- handkoordination

- medvetenhet om den omgivande ljudmiljön

- tal- och språkutveckling

- kommande läs- och skrivinlärning

 

MING-METODIKEN SKAPAR EN MUSIKGRUND SOM BARNET BÄR MED SIG I FRAMTIDEN!